Ako zarobiť v MLM 1

03.10.2011 15:56

MLM – multi level marketing alebo VOS-viacstupňový obchodný systém

– moderný spôsob obchodu III. tisícročia

Kým v roku 1975 bolo na svete menej ako 100 firiem s aktívnym marketingom MLM, dnes sú ich tisíce a využívajú  tento systém takéto firmy ako:

Gilette, Master Card, Toyota, Canon, Panasonic, Toshiba, Sharp, Avon, Amway a skoro všetky sprostredkovateľské finančné a poisťovacie spoločnosti.

Obchodný poradca nepodlieha pri svojich obchodných aktivitách pokiaľ ide o geografické hľadisko nijakým obmedzeniam. Kým dodržiava základné smernice svojho podniku, má pri ponuke produktov voľnú ruku – koná vo svojom mene a na vlastný účet.

Základnou a najpôsobivejšou marketingovou metódou v klasickom MLM je odporúčanie z osoby na osobu, teda reklama z úst do úst alebo dnes aj cez e-maily a Skype. Spokojní zákazníci odporúčajú produkt ďalším a privádzajú tak nových klientov.

 

1, Klasický MLM a jeho výhody :

 

MLM-Výhodné štartovacie podmienky:

Vstup do MLM je možný pre každého nezávisle od veku, vzdelania a telesnej spôsobilosti, pretože aj pre telesne postihnutých sa ponúka šanca založiť si takúto profesijnú existenciu. Vedomosti a skúsenosti, ktoré každý spolupracovník potrebuje na vybudovanie si svojho vlastného obchodu, získa postupne v rámci svojej obchodnej činnosti. Najmä v jeho štartovacej fáze MLM ho podporuje celý rad ľudí (napr. jeho sponzor), a ďalší veduci ktorí su nad ním a ktorí majú mimoriadny záujem na jeho úspechu, pretože sami z neho profitujú vo forme rozdielových provízií, ktoré im podnik s MLM vypláca.

 

MLM-Dobré zárobkové možnosti:

Spolupracovník v MLM  môže výšku svojho zárobku sám priamo ovplyvniť. Rozhodujúca je osobná angažovanosť a výkon, ktorý podal pri predaji a pri budovaní vlastnej obchodnej organizácie v MLM. Sám sa môže rozhodnúť, či sa bude trvale snažiť len o vedľajší príjem, alebo bude vykonávať svoju samostatnú činnosť ako hlavné zamestnanie. Pretože potrebuje len veľmi malý štartovací kapitál, môže v MLM svojou obchodnou činnosťou dosiahnuť veľmi rýchlo zónu zisku, a to pri nepatrnom riziku straty. Okrem toho pre vlastnú potrebu môže produkty, ktoré ponúka, získať za „nákupnú“ cenu, a tak usporiť na životných nákladoch a získať „nepriamy“ príjem. A v neposlednom rade môže svoj príjem zvýšiť daňovými odpismi, na ktoré majú nárok všetky samostatne zárobkovo činné osoby.

 

MLM-Nepatrné podnikateľské riziko:

Spolupracovník v MLM môže budovať na hotovom podnikateľskom pláne. Podnikateľské úlohy, ako je prieskum trhu, výroba, skladovanie, dodávka tovaru a zúčtovanie vrátane objasňovania všetkých právnych a daňových otázok, ktoré sa pritom  môžu vyskytnúť, zostávajú na podniku s MLM. Spolupracovníci sa úplne sústreďujú iba na reklamu a predaj výrobkov.

Aj frenchising umožňuje porovnateľné výhody, pretože aj pri tomto spôsobe obchodovania sa ponúkajú „vopred premyslené“ plány, no pri frenchisingovom modeli musí mať samostatne činná osoba k dispozícii neporovnateľne vyšší kapitál na investície než v MLM  investuje. Riziko finančnej straty pre nového registrovaného samostatného spolupracovníka v MLM je teda veľmi obmedzené a zvládnuteľné.

 

Veľká podnikateľská sloboda v MLM:

Pri vytváraní podniku má spolupracovník v MLM široké pole pôsobnosti, pokiaľ ide o vlastné rozhodnutia, to znamená, že  pri budovaní vlastnej organizácie, jej veľkosti, a tým aj príjmov ho takmer nič neobmedzuje. To platí aj z geografického hľadiska, lebo v MLM nejestvuje nijaká ochrana územia.

Nezávislosť v MLM:

Spolupracovník v MLM je pri stanovovaní svojich obchodných cieľov a kritérií úspechu nezávislý: sám si určuje svoje sídlo, pracovné nasadenie a pracovný čas. Ba čo viac, všetci členovia jeho organizácie sú nezávislí partneri, za ktorých nemusí na seba brať nijaké záväzky, ako je to v prípade zamestnávateľa. Jeho príjem v MLM síce závisí aj od príjmu jeho partnerov, ale nie je s nimi nijako zmluvne viazaný. Nepotrebuje si prenajať dráhe obchodné priestory, ani zamestnávať personál, takže môže obchodovať s minimom fixných nákladov.

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT